Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Predávajúci nesie zodpovednosť za poškodenia tovaru podľa § 622 – 624 Občianskeho zákonníka. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu cez kontaktný formulár v podstránke „Kontakt“. Reklamácia bude vybavená do 30 dní od oznámenia.