Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúci najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vráti peniaze kupujúcemu v plnej výške.

Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar späť alebo ho osobne priniesť. Zákazník hradí poštovné za spätné odoslanie tovaru sám.

Odstúpenie od zmluvy môže zákazník ohlásiť cez kontaktný formulár v podstránke „Kontakt“.

 Záručná doba na tovar predstavuje 24 mesiacov.