Kontakt

FROSTY
Ing. Martin Lieskovský

Horný Moštenec 79
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
IČO: 50 692 623
DIČ: 1078833008
Zapísaný v OU-PB-OZP-2017/001181-2
Číslo živ. registra 330-23445
IBAN: SK7709000000005111665817

info@jarnemrazy.sk

+421 945 448 658